آرشیو برای: "اردیبهشت 1397"

ماه ترین ماه خدا

پروردگارم! هرکسی با دست نیازی آمده به سویت. دل به دستم…. مشتی خاک آورده ام… تا بر این کالبد بی جانم دوباره بدمی! و من دوباره عاشقت شوم…❤ پ ن :صدای عرشیان زمین را پر کرده که ای اهل زمین،ای فرشیان! به مهمانی حضرت رب الارباب نزدیک… بیشتر »