کلید واژه: "روحانی"

مزار میرزا قدیانی

​ مگر می‌توان رشت بود و مزار میرزا نرفت؟! کوچک جنگلی برایم اسطوره‌ای بزرگ است؛ روحانی غیوری که علم و عمل را با هم داشت و حقیقتا جلودار بود! میرزا در جوانی، طلبه‌ی حجره بود و در میان‌سالی، سلطان جنگل!شیری که دین و آزادگی و ریش و ریشه را با هم داشت! میرزا… بیشتر »

خار در چشم....استخوان در گلو

روحانی برد … و ازادی بهانه ای شد برای پارتی های خیابانی … صدای رقص و پایکوبی شهر ها را فراگرفت و چه میدانی ک قلب مهدی فاطمه چقدر محزون از این واقعه … در مشهد کنار حرم شاه خراسان هلهله و شادی و رقص و پایکوبی میکنند و زمین از این همه بی… بیشتر »