کلید واژه: "اربعین"

جایت خالی بود....

امروز با خود فکر میکردم چقدر جایت خالی ست!در میان انبوه راهپیمایان… همان جمعیتی که پاهایشان تاول زده اما به شوق مقصد عاشقانه قدم برمیدارند. و دلشان پر میکشد برای رسیدن به ارباب…. اینجا همان مسیری است که تو و رفقایت طی سال ها مجاهدت با ردی از… بیشتر »

۸۰ کیلومتری کربلا‌...

هو المحبوب ​آرزو یعنی: اربعین حسینی … داشتن یک جفت پای خسته ۸۰ کیلومتری کربلا! موکب های بین راه…. و مردمان عاشقی که به التماس میخواهند خدمتی به زوار حسین بکنند. آرزو یعنی خسته باشی … اما یاد اسارت زینبسلام الله علیها و اهل بیت حسینعلیه… بیشتر »

قصه ی ما به سر رسید....

مثلِ یک خواب بود…. خوابی که دلم نمیخواست تمام بشود…. وارد حرم عباس شدم  میدانستم این جا تمام گره ها بدون دست باز میشود… اما یاد دستان عباس  عمود آهنین….فرق شکافته… بی اختیار اشکانم را جاری کرد… و تمام غم… بیشتر »