آرشیو برای: "دی 1396"

آقای زیبا کلام شما هم فکرش را نمی کردید؟

​ زیبا کلام گفته:"چه کسی فکرش را می کرد بعد از چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی به نفع سلطنت شعار داده شود؟” 🔻پاسخ این است که شما بیست سال است در این کشور به نفع سلطنت و رضا خان تبلیغ کرده اید. مگر یادتان نمی آید در همین سیمایی که هر روز فحشش می دهید… بیشتر »

عاشقمی؟؟؟

​قهر بودیم،در حال نماز خواندن بود. نمازش که تمام شد هنوز پشت به اون نشسته بودم… کتاب شعرش را برداشت و با یه لحن دلنشین شروع کرد به خوندن… ولی من باز باهاش قهر بودم!! کتابو گذاشت کنار…بهم نگاه کرد و گفت: غزل تمام…نمازش… بیشتر »

درحاشیه دیدار با خانواده محسن حججی

وارد جمع ما که شد همان جا نشست. گفت این طوری بیشتر احساس صمیمیت میکنم. از آقا محسن که صحبت میکرد در چشمانش عشق بود و عشق بود و عشق…. پسرش را علی آقا خطاب میکرد… یک عالمه سوال در ذهن همه ی ما بود…. یکی از دوستانم پرسید آخر چگونه اینقدر محکم؟مگر میشود؟داغ… بیشتر »