کلید واژه: "ارباب"

عجیب شبیه زهرایی....

عجیب شبیه زهرایی....
​ و آن هنگـام که زهـرا تو را در حریری از پارچه سفیـد در دستـان حیـدر نهـاد ، عالـم امکـان برای لحظاتی ایستـاد … و محـو تماشـای چشمـان دومیـن پورِ علـی شـد ! اباالحسـن به نظـاره نشسـت جمالِ میوه‌ی دلش را  لبخنـدی زد به چهـره فاطمه « حسیـن عجیب… بیشتر »

وارث کوچه ها

این جا کربلا است........ این روز ها که حسین(ع) به هر بهانه ای چشمانش بارانی می شود دردانه های برادر بهانه خوبی هستند برای گریه های ابا عبدالله........ قاسم و عبدالله همان وارثان خاطرات مادری! بغض های گاه و بی گاه عبدالله یادآور سکوت های مجتبی (ع) در… بیشتر »