کلید واژه: "چادر"

یادگار مادر

​ دامن می گستراند زمین به یمن حضورت و معطر میشود زمین به عطر گل های مریم و ما چشم دوخته ی نگاه آسمانی وعده یار میشویم مگر نه اینکه ریحانه ای به آستان زمین رسیده مگر نه اینکه باید رسالت زینبی ات از همین دامن با گوشت و تنت عجین شود…. دخترم! از… بیشتر »

آرمیتا مثل پری

​ تو اشتباه نكرده بودي. اگر آقا را ” بابا” خطاب كردي ؛ .اگردلت خواست همه ي بادام زميني هايت را در مشت ايشان جا كني! . اگر به مادر تشر ميزدي كه ” خامنه اي دات آي آر ” نه!!! ” حضرت آقا دات آي آر ” !!! . نه.. تو… بیشتر »

چادرانه

​​ چادر یعنی حیا….حیا یعنی بودن تنها برای یک نفر… چادر یعنی تو ماهی در سیاهی این جهان… ماهی که رخش را فقط به یک نفر مینمایاند… یـادت باشد  خنده های از ته دلت،،،،، زیبایی های ظاهریت،،،، شیرینی ها ودلبری هایت … و…… بیشتر »

چادرانه

گوش کن خواهر قرار نیست  چون من و تو چادر به سر داریم نگاهمان به هم جنس هایمان رنگ غرور داشته باشد قرار نیست  چون من و تو حجابمان (فقط حجابمان) برتر است تماما و از همه نظر برتر باشیم قرار نیست  دید خودمان به وضعیتمان را بالا و بالا تر… بیشتر »

چـــادرانه

امروز در این خیابان ها دختر با حیا بودن سخت است..... سخت نه خیلی سخت...... گویی اکثر مردم می خواهند با نگاه هایشان چادر از سرت بکشند....و تو محکم تر چادرت را میگیری از کنار یک عده که رد میشوی حرف هایی می شنوی سرشار از قضاوت ..... قضاوت های نادرست… بیشتر »