کلید واژه: "حیا"

یادگار مادر

​ دامن می گستراند زمین به یمن حضورت و معطر میشود زمین به عطر گل های مریم و ما چشم دوخته ی نگاه آسمانی وعده یار میشویم مگر نه اینکه ریحانه ای به آستان زمین رسیده مگر نه اینکه باید رسالت زینبی ات از همین دامن با گوشت و تنت عجین شود…. دخترم! از… بیشتر »

چادرانه

​​ چادر یعنی حیا….حیا یعنی بودن تنها برای یک نفر… چادر یعنی تو ماهی در سیاهی این جهان… ماهی که رخش را فقط به یک نفر مینمایاند… یـادت باشد  خنده های از ته دلت،،،،، زیبایی های ظاهریت،،،، شیرینی ها ودلبری هایت … و…… بیشتر »