کلید واژه: "96"

خار در چشم....استخوان در گلو

روحانی برد … و ازادی بهانه ای شد برای پارتی های خیابانی … صدای رقص و پایکوبی شهر ها را فراگرفت و چه میدانی ک قلب مهدی فاطمه چقدر محزون از این واقعه … در مشهد کنار حرم شاه خراسان هلهله و شادی و رقص و پایکوبی میکنند و زمین از این همه بی… بیشتر »

بهترین کیست؟!

بهترین کیست؟!
بهترین کیست؟ رهبر انقلاب پاسخ می دهد: من نسبت به شخص، هیچ‏گونه نظری ابراز نمی‏کنم؛ اما شاخصهائی وجود دارد. بهترین، آن کسی است که درد کشور را بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم یگانه و صمیمی باشد، از فساد دور باشد، دنبال اشرافیگری خودش نباشد. آفت بزرگ ما… بیشتر »