کلید واژه: "یا حسین"

یادگار مادر

یادگار مادر
نگاهش به او خیره می ماند قد و قامتش را برانداز می کند….. و در دلش زمزمه می کند: الحق که مجتبی زاده ای عمو جان! قاسم نگاه نافذ عمو را که میبیند سرش را پایین می اندازد و به طرفش قدم بر می دارد موهایش که از کنار عمامه بیرون ریخته جمال حسنی اش را… بیشتر »

پاییز با عطر محرم

حال خوب یعنی: پاییز با عطر دل انگیز محرم می آید...... بو کن! بوی بغض بوی روضه.....بوی یا حسین می آید دیگر نزدیک است.... خیلی نزدیک که بگوییم: ای اهل حرم میر و علمدار نیامد.........سقای حسین...... بیشتر »