کلید واژه: "زینب(س)"

چادری ها بخوانند!

​ - چیشد چرا نشستی ؟ + خیلی … گرمه ! -  نفس نفس می زنی ؟ + حس می کنم … دارم .. خفه میشم از گرما ! - چون چادر سرته ؟ + هم چادر … هم آستین .. روسریم .. گرمه ! - ناراحتی بردار ! + نه … ولی ‌.. وحشتناکه ! حالمو نمیفهمی .. باید… بیشتر »

بانوی دمشق

چقدر جذاب است تصور ذوق و شوق فاطمه(س) برای به دنیا آمدن دخترش… تصور اینکه علی (ع)دوباره بابا میشود… همیشه خانه علی(ع) و فاطمه(س) را تصور میکردم.. تصور کن فاطمه (س)دخترش را انتظار میکشد… خانه میزبان عقیله بنی هاشم است…. و… بیشتر »