کلید واژه: "مختار ثقفی"

سکانس برتر

​ ناریه:ما حاضریم با شما همکاری کنیم. عمره : او از جانب خودش حرف میزند مختار راستگوترین و عادل ترین مردیست که دیده‌ام چطور منکر مردی شوم که خداترس بود ؟! رویای جوانیَم داشتن همسری ‌چون او بود خدا هم مردی را قسمتم کرد که فخر عرب بود و فخر دین او… بیشتر »

شرط عشق جنون است......

مختار: تو چرا از قافله عشق جا ماندی کیان!؟ کیان: راه گم کردم ابو اسحاق مختار: راه بلدی چون تو که راه را گم کند، نا بلدان را چه گناه!؟ کیان: راه را بسته بودند از بیراهه رفتم هر چه تاختم مقصد را نیافتم، وقتی به نینوا رسیدم خورشید بر نیزه بود!… بیشتر »

بصيرت....

- قرار ما اين نبود ابو اسحاق ! + قرار ما چه بود؟ - تو شعایر قيام را فدای #مصلحـت_انديشی_های_سياسی كردی ظاهرا #شيرينی_حكومت به كام جنابتـان مزه كرده ! جماعتی كه حكم به زندانی كردنشان دادی ، همه تن سوختگان و دل سوختگانی هستند كه به جرم ارادت به علی… بیشتر »