کلید واژه: "آب"

وارث کوچه ها

این جا کربلا است........ این روز ها که حسین(ع) به هر بهانه ای چشمانش بارانی می شود دردانه های برادر بهانه خوبی هستند برای گریه های ابا عبدالله........ قاسم و عبدالله همان وارثان خاطرات مادری! بغض های گاه و بی گاه عبدالله یادآور سکوت های مجتبی (ع) در… بیشتر »

ای ماه ترین عموی دنیا.......

می گویند سری که درد نمی کند را که دستمال نمی بندند اما میخواهم بگویم سر من برای سربندی که نام تو روی آن حک شده باشد درد می کند........... بی سبب نیست که در قلب همه جا داری آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری بیشتر »