کلید واژه: "اسارت"

این جا کربـــــلاست........

این جا کربلاست.... امروز .... اما اسارت هست و امن نیست و زینب هست و دیگر اما نگهبان خیام عباس نیست..... عطش اما بیداد می کند! دیگر نه علی هست که قربان صدقه خواهر برود و نه عمو هست که رقیه را در آغوش بگیرد.....فقط تازیانه هست و خار هست و....دیگر بابا… بیشتر »

این جا کربـــــلاست........

.. . کربلا که بـروی انگـار حسیـن(ع) با دستـان خودش جلوی چشمانـت پرده ای می کشـد تا نبینـی و فراموش کنـی ، روضه هایی که بارها شنیده بودی ... حسیـن(ع) تابِ بیقراری زائر را ندارد .. . . « مثلا یادت می رود بین الحـرمین همانجایی است که کمـر حسیـن را خم کـرد… بیشتر »