کلید واژه: "#پیشنهاد_کتاب"

عباس ام البنین

…..مبادا حسن و حسین را برادر خطاب کنی! مبادا زینب و ام کلثوم را خواهر بخوانی! آقای من! و بانوی من ! این صمیمانه ترین خطاب تو باشد با سروران و موالی ات….. مبادا از پشت سرشان قدمی فرا پیش بگذاری! مبادا پیش از آنها دست به غذا ببری! مبادا پیش از… بیشتر »