کلید واژه: "صاحب الزمان"

خوشبختی یعنی....

خوشبختی یعنی....
ما خیلی خوشبختیم! چون کسی را داریم که هر شب پس از نماز شبش، دستانش را بالا می برد و با تضرع اشک می ریزد و برای خوشبختی ما دعا میکند! درست همان هنگام که مست گناهیم، او غرق در راز و نیاز با خداست…. هرجا برود ما را فراموش نمی کند…… بیشتر »